Lad ikke matematik stoppe dig i at nå dit mål

Jeg hjælper gymnasieelever som dig med at forstå matematik, så du selv kan løse opgaverne, blive klar til eksamen og komme ind på drømmestudiet.​
Web 1920 - 1-image

Stort set alle kan lære matematik, men for nogle kræver det mere støtte. Mange bliver sat af når niveauet og tempoet er for højt og oplever måske samtidigt at lærebogen svær at læse og forstå og hvad gør man så?

Se her hvordan man også kan lære matematik

Lær matematik i dit eget tempo - et begreb ad gangen!

Forstå Matematik består af en række undervisningsforløb (kurser), der tilsammen dækker kernestoffet på stx og htx, på både A- og B-niveau. Undervisningen er bygget op så vi først lukker videnshuller og dernæst accelererer læringen.

Omvendt pædagogik giver intuition og forståelse

Traditionel matematikundervisning begynder ofte med abstrakte definitioner og læresætninger. Hos mig begynder undervisningen med konkrete eksempler, så du selv kan opdage de mønstre der er i matematikken. Det giver en intuitiv forståelse af begreberne.

Stil spørgsmål og få et svar som du forstår

Du har mulighed for at stille spørgsmål og få svar. Der findes nemlig ikke dumme spørgsmål i matematik, kun videnshuller og de kan lukkes med den rette støtte. Og når du får lukket dine videnshuller, vil du opleve at læringen begynder at tage fart.

Glade elever fortæller
Undervisningen indeholder

Videolektioner

Korte animerede videoer der beskriver og forklarer de vigtige begreber inden for hvert emne.

Træningsopgaver

Opgaver hvor du træner dine færdigheder til den skriftlige eksamen uden hjælpemidler.

Noter

Visuelle noter med forklaringer, eksempler og figurer af de vigtigste begreber.

Quizzer

Prøv dig selv. Hvad kan du nu? Har du forstået begreberne? Hvor er hullerne?

Problemopgaver

Eksamenslignende opgaver der træner alle de otte matematik-kompetencer.

Formelsamlinger

Formelsamlinger giver overblik over stoffet og er guld værd som opslagsværk til eksamen.

Komplet undervisning

Vælg mellem mere 24 komplette undervisningsforløb, hvor der er tænkt over hvad du skal lære, hvordan du lærer det bedst og i hvilken rækkefølge.

Dækker A- og B-niveau

Hvert undervisningsforløb dækker et stofområde fra kernestoffet (det obligatoriske pensum) på både A- og B-niveau.

Lynhurtig opgaveløsning

Ud over det faglige kurser finder du også kurser i opgaveskrivning, formidling og i brug af CAS-værktøj.

Hvad vil du gerne lære?
Tal og algebra
 • Tal og tallinjen
 • Regningsarterne
 • Regning med brøker
 • Kvadratsætningerne
 • Potenser og rødder
 • Logaritmer
 • Ligninger
 • Regler for løsning af ligninger
 • Løsningsmetoder
 • Andengradsligningen
 • To ligninger med to ubekendte
 • Uligheder
 • Regning med procent
 • Kapitalfremskrivning
 • Gennemsnitlig rente
 • Lang og kort rente
 • Opsparing
 • Gæld
Geometri og trigonometri
 • Trekanter og vinkler
 • Pythagoras læresætning
 • Enhedscirklen
 • Den retvinklede trekant
 • Den vilkårlige trekant
 • Cosinus- og sinusrelationerne
 • Det retvinklede koordinatsystem
 • Punkter i planen
 • Afstand mellem punkter
 • Linjens ligning
 • Cirklens ligning
 • Skæringspunkter
 • Vektorer i planen
 • Længde af vektor
 • Regning med vektorer
 • skalarprodukt og vinkler
 • Projektion af vektor på vektor
 • Tværvektor og determinant
Funktioner
 • Sammenhænge
 • Egenskaber ved funktioner
 • Grafiske løsninger
 • Funktionsklasser
 • Omvendt funktion
 • Sammensat funktion
 • Enhedscirklen
 • Radianer
 • Cosinusfunktionen
 • Sinusfunktionen
 • Tangensfunktionen
 • Harmonisk svingning
 • Funktioner af to variable
 • Graf, snitplot, og konturplot
 • Partielle afledede
 • Tangentplaner
 • Gradienter
 • Ekstrema
Matematiske modeller
 • Lineære modeller
 • Lineær regression
 • Forklaringsgrad
 • Polynomielle modeller
 • Eksponentielle modeller
 • Potensielle modeller
 • Mindste kvadraters metode
 • Residualplot
 • Lær at bruge GeoGebra
 • Lær at bruge Maple
 • Lommeregner
Differential- og integralregning
 • Grænseværdi
 • Kontinuitet
 • Differentiabilitet
 • Tretrinsreglen
 • Afledede funktioner
 • Regneregler
 • Optimering
 • Stamfunktion
 • Ubestemt integral
 • Substitution
 • Bestemt integral
 • Areal og stamfunktion
 • Omdrejningslegemer
 • Kurvelængder
 • Uegentlige integraler
 • Grundbegreber
 • Løsninger
 • Logistisk vækst
 • Opstilling af differentialligninger
 • Numeriske metoder
 • Modeller
Rumgeometri
 • Cylinderen
 • Kuglen
 • Keglen
 • Pyramiden
 • Prismet
 • Punkter
 • Linjer
 • Planer
 • Skæringspunkter
 • Afstande
 • Kuglen
 • Introduktion
 • Vektorfunktioner
 • Banekurve
 • Tangenter
 • Kurveundersøgelse
 • Sammensatte bevægelser
Statistik og sandsynlighedsregning
 • Grundbegreber
 • Ugrupperede observationer
 • Grupperede observationer
 • Om mængder
 • Permutationer
 • Kombinationer
 • Sandsynlighed og udfaldsrum
 • Hændelser
 • Stokastisk variabel
 • Binomialfordelingen
 • Normalfordelingen
 • Aproximationer
 • Binomialtest
Diskret matematik
 • Direkte bevis
 • Indirekte bevis
 • Bevis ved modstrid
 • Induktionsbevis
 • Hele tal
 • Division
 • Euklids algoritme
 • Rekursion
 • Grafer
 • Euler-graf
 • Hamilton-graf
 • Træ
 • Broerne i Königsberg
 • Kortet med fire farver
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.